FIGURA
Antologi Cerita Guru Penggerak

Penyusun :
TITIN SUPRIATIN, S.Pd.

Editor:
Kamila Press Lamongan

Penyelaras Akhir :
Aèf Gautama Putra

Desain dan Layout:
Embun Media
Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis.

Cetakan Pertama, Januari 2023

Jumlah halaman:
viii + 188 halaman: 14,8 x 21 cm

ISBN :

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: 0813 3094 4498

Isi Buku:

Figura
Antologi Cerita Guru Penggerak

Buku figura Antologi Cerita Guru Penggerak ini berupa coretan-coretan kecil yang kami susun jadi sebuah tulisan yang cukup apik, buku ini berisikan pengalaman-pengalaman guru selama mengajar, bercanda-tawa sesama rekan guru, belajar bersama instruktur dan fasilitator yang hebat itu Ibu Febrywati Watimury.

Bersyukur kami sampaikan kepada Ibu Titin Supriatin yang menjadi inisiator dalam penyusunan buku ini, semoga buku ini memberikan manfaat kepada semua khalayak, terlebih kepada guru nusantara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *