Mutiara Pantun

Penulis:
Cecep Hidayat, M.Pd
Editor:

Kamila Press Lamongan

Penyelaras Akhir :
Aèf Gautama Putra

Desain dan Layout:
Embun Media

Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, Januari 2023

Jumlah halaman:
x + 62 halaman: 14,8 x 21 cm

ISBN :

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: 0813 3094 4498

Isi Buku:

Salah satu jenis puisi lama yang sangat luas di kenal di bumi Indonesia adalah pantun.Di beberapa daerah di bumi Indonesia ,dalam Bahasa batak,pantun dikenal dengan sebutan umpasa, sedangkan dalam Bahasa jawa dikenal dengan sebutan parikan,sedangkan dalam Bahasa sunda pantun disebut paparikan.

Ciri atau syarat pantun terdiri dari empat baris kalimat.tiap baris terdiri atas 4-6 kata atau 8-12 suku kata.baris pertama dan kedua disebut sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut isi,sampiran melukiskan alam dan kehidupan sedangkan isi pantun berkenaan dengan maksud pemantun. Kemudian pantun bersajak a-b-a-b,artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Pantun digunakan untuk pergaulan, maka pantun selalu berisikan buah pikiran,perasaan dan curahan hati.
Buku Mutiara pantun karya Cecep Hidayat,M.Pd. adalah buku yang bersis 60 pantun beragam ini baik pantun nasehat,pantun pembukaan dan penutupan dalam MC, Pantun maulid dan rajaban dll. Adalah pantun beragam untuk bahan mengawali kegiatan-kegiatan ataupun acara.

Yuk, menikmati pantun dan segera miliki bukunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *