KURIKULUM
Dan
PEMBELAJARAN

Penulis:
Ainy Insiyah, S.Ag

Desain dan Layout:
Embun Media
Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Jumlah halaman:
viii + 100: 14,5 x 20,5 cm

ISBN:

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: O813 3094 4498

Isi Buku:

KURIKULUM
Dan
PEMBELAJARAN

Penulis:
Ainy Insiyah, S.Ag

Desain dan Layout:
Embun Media
Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Jumlah halaman:
viii + 100: 14,5 x 20,5 cm

ISBN:

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: O813 3094 4498

Isi Buku:

Kurikulum terus mengalami perubahan seiring kemajuan dan tuntutan zaman. Kini sedang ditetapkan kurikulum Merdeka.

Tujuan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai Kurikulum
maupun Pembelajaran yang sedang berkembang di negara Indonesia. Buku ini juga memberikan penjelasan secara singkat, padat, disertai berbagai permasalahan yang sedang dihadapi dalam
dunia Pendidikan, sehingga pembelajaran yang dilakukan akhirnya dapat mengembangkan
karakter profil pelajar Pancasila.

Semoga buku ini berguna bagi Bapak atau Ibu guru khususnya dan para pembaca umumnya yang sedang menerapkan kurikulum dalam pembelajaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *