Nuansa Kehidupan dan Kematian

Penulis:
Afnani Hawari

Editor: Afnani Hawari

Penyelaras Akhir :
Aèf Gautama Putra

Desain dan Layout:
Agus Punjawinata

Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, September 2023

Jumlah halaman:
xii + 288: 14,8 x 21 cm

ISBN :

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: 0813 3094 4498
Isi Buku:

Waktu bagaikan dua sisi pedang, yang satu sisi kehidupan yang satu sisi kematian. Di dunia ini kita hanya hidup sementara karena semua yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, dunia hanya tempat persinggahan untuk menuju kearah kehidupan yang abadi yaitu akhirat.

Tidak seorangpun tahu kapan datangnya kematian termasuk Rasulullah SAW, hanya Allah yang tahu kapan saatnya seseorang dipanggil, tanpa memandang usia, jabatan, waktu. ”Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kita semua pasti akan kembali”(QS.Al-Baqarah:156).

Buku Nuansa Kehidupan dan Kematian ini memberikan penjelasan tentang jenazah dan hal-hal lain yang terkait secara sistematis, detail serta dilengkapi dengan intisari dari setiap pembahasannya. Selain menjelaskan makna hadits secara perkata atau per kalimat juga menjelaskan syarah hadits secara umum, agar mudah dipahami oleh semua kalangan.

Semoga dengan hadirnya buku ini akan menambah wawasan keilmuan dan mengantarkan kita termasuk ke dalam golongan hamba Nya yang selalu melaksanakan peritah Nya dan mengikuti (berittiba’) kepada sunnah-sunnah Rasul Nya terutama dalam pengurusan jenazah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *